Okulsuz Toplum-İvan İllich

    Eğitimde İnternet Uygulamaları kategorisi altında, ilk okuyacağım ve görüşlerimi paylaşacağım kitap "Okulsuz Toplum" olacak. Daha önce kitap hakkında biraz önbilginin iyi olacağını düşünüyorum. :) 

'Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes gün be gün bir şeyler öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın direk ve derin bir etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her toplumda okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir şüphe içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir?

Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitimi açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır.

Uludağ sözlük'ten bir tanım:

Ivan illich'in okulsuz toplum tanımına göre : "Okul çocukların yaşlarına göre gruplandırıldığı ve sorgulanması mümkün olmayan şu üç önermeye(çocuklar okula aittir - çocuklar sadece okulda öğrenir -çocuğun sosyalleşmesi sadece okulda mümkündür ) dayanan, kendilerini terapist ilan eden öğretmenlerin ,çocuk öğrencilerin devletin ve genel toplumun değerleri karşısında gerçeği görmelerini(statükonun gerçeği) ve neyin doğru olduğu konusunda onlara boyun eğdirip uyum sağlamalarını üstlendikleri tam gün devam etme zorunda olunan , hem etkisiz hem de bölücü müfredata sahip statükoyu koruyan araçlardan birisi olduğu için toplum arasında önemli bir prestiji olan ,başlıca kendi siyasi ve ekonomik hatta dinsel görevleri bulunan ancak "birey" için hiçbir hedefi bulunmayan,insan bilgisinin ve yeteneğinin kurumsallaştırılmış değerler yoluyla ölçüldüğü ,bireyin kendisine yabancılaşmasına neden olan ,her şeyin rituel haline geldiği modern devletin tımarhaneleri ve ayrıca yeni dünyanın dinidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !